Scan van de nieren (renografie)

Er bestaat een rechter en een linker nier. De nieren zijn gelegen in de lendenstreek, aan beide kanten van de wervelkolom. De nieren filtreren de afvalstof­fen uit het bloed. Deze afvalstoffen worden als urine afgevoerd naar de blaas. Renografie geeft de specialist informatie over de functie van beide nieren. 

Nucleaire Geneeskunde maakt gebruik van licht radioactieve stoffen om organen en weefsels af te beelden en om inzicht te krijgen in de functie hiervan. Deze methode van onderzoek wordt scintigrafie genoemd.

Voorbereiding

Voor een juiste beoordeling van het onderzoek is het belangrijk dat u een uur voor het onderzoek veel drinkt: minimaal drie grote glazen of een halve liter. Wat u drinkt maakt niet uit. Het niet of onvoldoende drinken kan een foute uitslag van het onderzoek geven. Wel kunt u normaal eten. Het is mogelijk dat u voor het onderzoek bepaalde medicijnen niet mag innemen. Of dat bij u het geval is en welke medicijnen dat zijn 
wordt u verteld bij het maken van de afspraak.

Let op!

Als het onderzoek wordt aangevraagd vanwege een verhoogde bloeddruk moet u 4 uur van tevoren stoppen met eten. Drinken mag wel. U hoeft thuis niet extra te drinken, dit krijgt u op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Bij het maken van de afspraak zullen wij u laten weten of dit laatste voor u het geval is.

Kleding

U kunt uw kleding gewoon aanhouden tijdens het onderzoek. Indien het noodzakelijk is om iets uit te trekken wordt dit aan u gevraagd. Uw broekzakken moeten wel leeg zijn en de broekriem moet af. 

Zwangerschap

Het nucleair geneeskundig onderzoek wordt aangepast wanneer u zwanger  bent of de kans op zwangerschap bestaat. Het is dus belangrijk dit voor het onderzoek aan ons te melden.

Borstvoeding

Radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Als u borstvoeding geeft, laat ons dit dan weten voor het onderzoek. Wij bespreken dan met u of het nodig is de borstvoeding tijdelijk te stoppen.

Het onderzoek

Afhankelijk van de vraagstelling van de specialist kan het onderzoek 
op 2 manieren worden uitgevoerd.

  1. Voor het onderzoek vragen wij u nog een keer te plassen. Om de nieren goed zichtbaar te maken, krijgt u een infuus in een bloedvat van de arm waar een radioactieve vloeistof in wordt toegediend. Dit infuus wordt gezet terwijl u op een onderzoektafel ligt en blijft het hele onderzoek in uw arm zitten. Tijdens het toedienen van de radioactieve vloeistof wordt direct gestart met het maken van de foto’s. Dit duurt 20 minuten. Eventueel krijgt u via hetzelfde infuus een plasmedicijn (Furosemide) toegediend. Het is belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s niet beweegt.
  2. Indien het onderzoek wordt aangevraagd vanwege een verhoogde bloeddruk krijgt u 1 uur voor het maken van de foto’s een tablet Captopril. Hierbij krijgt u op de afdeling Nucleaire Geneeskunde een aantal glazen water te drinken. Tevens wordt een aantal keer de bloeddruk gemeten. Verder is het maken van de foto’s hetzelfde als hierboven beschreven. 

Na het onderzoek

Wanneer er tijdens het onderzoek bij u een plasmiddel is toegediend, moet u gedurende 4 uur na het onderzoek zo min mogelijk drinken. 
De laborant informeert u hierover. Verder mag u na het onderzoek alles normaal blijven doen. Wel adviseren wij kleine kinderen niet langer dan een half uur op schoot te nemen gedurende de rest van de dag om ze niet onnodig aan straling bloot te stellen. 

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist op het met u afgesproken tijdstip.

Goed om te weten

Straling

De hoeveelheid straling is erg weinig en levert geen gevaar op voor u of uw omgeving. De toegediende vloeistof is maar een korte tijd radioactief en verlaat veelal het lichaam bij het plassen.