Schildklierscintigrafie

De schildklier is een orgaan in de vorm van een vlinder en is gelegen aan de  voorzijde onderin de hals. Jodium, welke met het voedsel wordt opgenomen wordt in de schildklier opgenomen en vervolgens ingebouwd in het schildklierhormoon. De schildklierscintigrafie geeft de arts informatie over plaats, vorm,  grootte en functie van de schildklier.

Nucleaire Geneeskunde maakt gebruik van licht radioactieve stoffen om organen en weefsels af te beelden en om inzicht te krijgen in de functie hiervan. Deze methode van onderzoek wordt scintigrafie genoemd. 

Voorbereiding

Eten en drinken

U mag voor dit onderzoek normaal eten en drinken.

Medicijnen

Het is mogelijk dat u voor het onderzoek bepaalde medicijnen niet mag innemen. Of dat bij u het geval is en welke medicijnen dat zijn wordt u verteld bij het maken van de afspraak. Als u medicijnen gebruikt die u zelf gekocht hebt, vaak “voedingssupplementen” of vitaminepillen, moet u dat melden wanneer u gebeld wordt voor een afspraak. In deze supplementen zit soms jodium waardoor de schildklierscintigrafie kan mislukken. 

Kleding

U kunt uw kleding gewoon aanhouden tijdens het onderzoek. Indien het noodzakelijk is om iets uit te trekken wordt dit aan u gevraagd. Halssieraden mag u niet om hebben. 

Zwangerschap

Het nucleair geneeskundig onderzoek wordt aangepast wanneer u zwanger  bent of de kans op zwangerschap bestaat. Het is dus belangrijk dit voor het onderzoek aan ons te melden.

Borstvoeding

Radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Als u borstvoeding geeft, laat ons dit dan weten voor het onderzoek. Wij bespreken dan met u of het nodig is de borstvoeding tijdelijk te stoppen.

Het onderzoek

Het onderzoek van de schildklier bestaat uit 2 delen. Eerst wordt een radioactieve vloeistof toegediend, meestal in een bloedvat in de arm. Na 15 minuten krijgt u een beetje water te drinken en moet u voor het maken van de foto’s op uw rug op de onderzoekstafel liggen. U krijgt een kussentje onder uw schouders zodat uw hoofd iets achterover ligt. De camera wordt vlak boven uw hals gezet er er worden vervolgens 3 foto’s van 8 minuten en 1 foto van 3 minuten gemaakt. Eventueel komt de nucleair geneeskundige na het maken van de foto’s nog in uw hals voelen. Het hele onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. 

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u alles normaal blijven doen. Wel adviseren wij kleine kinderen niet langer dan een half uur op schoot te nemen 
gedurende de rest van de dag om ze niet onnodig aan straling bloot te stellen. 

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist op het met u afgesproken tijdstip. 

Goed om te weten

Straling

De hoeveelheid straling is erg weinig en levert geen gevaar op voor u of uw omgeving. De toegediende vloeistof is maar een korte tijd radioactief en verlaat veelal het lichaam bij het plassen.