Schildwachtklierscintigrafie

De schildwachtklier is de eerste lymfeklier waar kankercellen vanuit de tumor naar uitzaaien. Als we in deze klier geen uitzaaiingen zien, is de kanker mogelijk ook niet uitgezaaid naar de rest van het lichaam. Als we kankercellen zien, dan zullen we alle lymfeklieren aan die kant weghalen tijdens een operatie. Is de schildwachtklier vrij van kankercellen, dan hoeven we geen okselklieren verwijderen. 

Om de schildwachtklier op te sporen is een nucleair onderzoek nodig. Nucleaire Geneeskunde maakt gebruik van licht radioactieve stoffen om organen en weefsels af te beelden en om inzicht te krijgen in de functie hiervan. Deze methode van onderzoek wordt scintigrafie of scan genoemd.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. Indien het noodzakelijk is om iets uit te trekken wordt dit aan u gevraagd. Het is daarom handig om gemakkelijke kleren aan te trekken. 

Zwangerschap

Het nucleair geneeskundig onderzoek wordt aangepast wanneer u zwanger  bent of de kans op zwangerschap bestaat. Het is dus belangrijk dit voor het onderzoek aan ons te melden.

Borstvoeding

Radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Als u borstvoeding geeft, laat ons dit dan weten voor het onderzoek. Wij bespreken dan met u of het nodig is de borstvoeding tijdelijk te stoppen.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 2 delen, u zult hiervoor beide keren door 
een verpleegkundige naar onze afdeling worden gebracht.

Voor het eerste deel moet u op de buik of rug op de onderzoekstafel 
gaan liggen. Dit is afhankelijk van de plaats van de tumor of het 
litteken. U krijgt van de nucleair geneeskundige een aantal kleine 
injecties rond de tumor of het litteken. In sommige gevallen wordt u 
gevraagd om de injectieplaats te masseren. De radioactieve vloeistof 
komt via de lymfestroom in de schildwachtklier terecht. Vervolgens 
worden er een paar foto's gemaakt. De laborant vertelt u steeds wat er gaat gebeuren. Als u vragen hebt, stel ze gerust. Na het maken van 
de foto's gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Het tweede gedeelte van het onderzoek volgt 2 uur na de injectie. 
U neemt wederom met ontbloot lichaamsdeel plaats op de 
onderzoekstafel en vervolgens worden er enkele opnamen gemaakt in 
verschillende richtingen. Wanneer de schildwachtklier(en) op de opname zichtbaar is/zijn zal de nucleair geneeskundige deze klier(en) markeren met chirurgische inkt op uw huid. Indien de schildwachtklier(en) nog niet zichtbaar is/zijn, wordt er aanvullend een SPECT-CT gemaakt. Hierbij draait de camera gedurende 25 minuten om uw lichaam heen. Vervolgens schuift u voor het maken van de CT wat verder onder de camera. Het maken van de CT duurt enkele minuten. De dan wel zichtbaar geworden klier(en) wordt(en) door de nucleair geneeskundige gemarkeerd met chirurgische inkt op uw huid.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u terug naar de verpleegafdeling. Wij adviseren u kleine kinderen niet langer dan een half uur op schoot te nemen gedurende de rest van de dag om ze niet onnodig aan straling bloot te stellen.

De uitslag

Omdat het onderzoek meestal op de dag van de operatie wordt 
uitgevoerd, ontvangt de chirurg direct de uitslag. 

Goed om te weten

Straling

De hoeveelheid straling is erg weinig en levert geen gevaar op voor u of uw omgeving. De toegediende vloeistof is maar een korte tijd radioactief en verlaat veelal het lichaam bij het plassen.