Skeletscintigrafie

Gedurende het hele leven vindt in het skelet een langzame afbraak en opbouw plaats. Normaal is dit in evenwicht. Ziekten of invloeden van buitenaf kunnen dit verstoren, zoals onder andere bij slijtage, een ontsteking of een tumor. De skeletscintigrafie geeft de arts informatie of dit evenwicht is verstoord. 

Nucleaire Geneeskunde maakt gebruik van licht radioactieve stoffen om organen en weefsels af te beelden en om inzicht te krijgen in de functie hiervan. Deze methode van onderzoek wordt scintigrafie genoemd. 

Voorbereiding

Eten en drinken

U mag normaal eten en drinken.

Wel is het belangrijk dat u na de injectie en voor het maken van de foto minstens een liter drinkt. U mag alles drinken en tussendoor normaal naar toilet gaan. De radioactieve stof die niet door het lichaam wordt opgenomen verlaat uw lichaam bij het plassen.

Medicijnen

U mag uw medicijnen gewoon innemen.

Kleding

U kunt uw kleding gewoon aanhouden tijdens het onderzoek. Indien het noodzakelijk is om iets uit te trekken wordt dit aan u gevraagd. Wel 
moeten uw broekzakken leeg zijn en mag u geen broekriem en halssieraden om. 

Zwangerschap

Het nucleair geneeskundig onderzoek wordt aangepast wanneer u zwanger  bent of de kans op zwangerschap bestaat. Het is dus belangrijk dit voor het onderzoek aan ons te melden.

Borstvoeding

Radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Als u borstvoeding geeft, laat ons dit dan weten voor het onderzoek. Wij bespreken dan met u of het nodig is de borstvoeding tijdelijk te stoppen.

Het onderzoek

Het onderzoek van het skelet bestaat uit 2 delen. Er wordt een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof toegediend, meestal in een bloedvat van de arm. Afhankelijk van de vraag die uw specialist bij het onderzoek gesteld heeft, is het mogelijk dat er meteen tijdens de injectie al foto’s worden gemaakt. Dit duurt in ongeveer 15 minuten. 

Tussen de injectie en het maken van de foto’s kunt u het ziekenhuis verlaten. Wanneer u in het ziekenhuis blijft, is het verstandig zelf uw drinken mee te nemen. 

Na ongeveer drie uur is de radioactieve vloeistof in voldoende mate in het skelet opgenomen om de foto’s van het skelet te maken. In veel gevallen zal u gevraagd worden uw blaas goed te legen voordat we de foto's gaan maken. De manier waarop de foto’s worden gemaakt is afhankelijk van de vraag die uw specialist bij het onderzoek gesteld heeft. Het onderzoek duurt 15 tot 45 minuten.

Het is altijd mogelijk dat het onderzoek wat anders verloopt dan hierboven beschreven.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u alles normaal blijven doen. Wel adviseren wij kleine kinderen niet langer dan een half uur op schoot te nemen gedurende de rest van de dag om ze niet onnodig aan straling bloot te stellen.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist op het met u afgesproken tijdstip. 

Goed om te weten

Straling

De hoeveelheid straling is erg weinig en levert geen gevaar op voor u of uw omgeving. De toegediende vloeistof is maar een korte tijd radioactief en verlaat veelal het lichaam bij het plassen.