Slaapregistratie

Bij een slaapregistratie wordt gekeken hoe vaak uw adem stokt in uw slaap. Dat wordt slaapapneu of Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) genoemd. Er zijn verschillende redenen of momenten voor een registratie:

 • Nadat u 6 tot 8 weken geleden gestart met een CPAP-apparaat (Continuous Positive Airway Pressure). Tijdens de registratie slaapt u met het CPAP-apparaat.
 • U heeft nog steeds klachten, ondanks het gebruik van een CPAP-apparaat. Tijdens het onderzoek wordt gecontroleerd of het CPAP-apparaat nog goed werkt. U slaapt met het CPAP-apparaat.
 • Om te kijken of uw adem stokt zonder het gebruik van een CPAP-apparaat.
 • Om te kijken of uw adem stokt als u een MRA-snurkbeugel gebruikt.
 • Als uw oude MRA-snurkbeugel vervangen moet worden. U krijgt dan een slaapregistratie zonder MRA-snurkbeugel.
 • Slaapregistratie zonder een MRA-snurkbeugel.
 • Na een KNO-ingreep (keel, neus, oor). Bijvoorbeeld na het verwijderen van de huig, de keelamandelen of na een neusoperatie.
 • Als u veel bent afgevallen. U krijgt dan een slaapregistratie zonder MRA-snurkbeugel of CPAP-apparaat.

Voorbereiding

Heeft u een CPAP-apparaat (masker en slang) of MRA-snurkbeugel? Neem deze dan mee naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

De slaapregistratie bestaat uit de volgende stappen:

 • Voor de slaapregistratie krijgt u een apparaatje om uw pols. En een band om uw borst en uw buik. Ook krijgt u een zuurstofmeter op uw vinger en een meetapparaat op de pols.
 • Ter hoogte van uw keel krijgt u een microfoontje. Hiermee worden de
  ademgeluiden gemeten.
 • U gaat thuis, op uw normale tijd slapen. Eventueel in combinatie met uw CPAP-apparaat of MRA-snurkbeugel.

Na het onderzoek

De volgende ochtend koppelt u de apparaten zelf af. De apparaten die terug naar het ziekenhuis moeten, kunt u tussen 8.15 en 8.45 uur in de ochtend terugbrengen bij de polikliniek Longgeneeskunde.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt bij uw volgende bezoek met u besproken door uw behandelend arts.