Synacthen test

Met de synacthen test wordt onderzocht of uw bijnieren nog voldoende van het  hormoon cortisol maken. Dit gebeurt door het toedienen van het synthetische hormoon ACTH (synacthen). Dit zorgt ervoor dat uw bijnieren het hormoon cortisol gaan maken. Vervolgens meten we het cortisol niveau in het bloed. 

Voorbereiding

Dit onderzoek gebeurt op de dagbehandeling. U wordt hiervoor dus niet opgenomen. U moet rekening houden met het volgende:

Eten en drinken

U moet nuchter zijn voor de test. U mag vanaf ‘s nachts 24.00 uur niet eten of drinken.

Medicijnen

U overlegt vooraf met uw arts of u medicijnen die u normaal slikt mag nemen voorafgaand aan de test of dat u ze inneemt na afloop van de test.

Kleding

U kunt uw kleren tijdens het onderzoek gewoon aanhouden. 

Het onderzoek

  • Een verpleegkundige brengt een infuusnaald in uw arm of hand. Via deze naald wordt bloed afgenomen.
  • Daarna wordt de synacthen toegediend. Na het inspuiten van de synacthen kan u een warm gevoel krijgen, sommige mensen worden misselijk of duizelig. 
  • Daarna wordt op verschillende tijdstippen bloed afgenomen.
  • De test duurt ongeveer 2 uur.

Na het onderzoek

Na de laatste bloedafname mag u wat eten en drinken en u kunt eventueel uw medicijnen innemen.

U kunt zelf met de auto of met het openbaar vervoer naar huis. 

De uitslag

Het duurt ongeveer 2 tot 4 weken voor de uitslag bekend is. U krijg de uitslag van de test van uw behandelend arts op de polikliniek. Als u nog geen afspraak heeft staan dan kan deze na afloop van de test gemaakt worden.