Het verhaal van Ziekenhuis Rivierenland

 

Veilig en vertrouwd

 

De patiënt staat bovenaan

In onze visie en missie staat de patiënt bovenaan. En dat doen we vanuit het holistisch gedachtengoed van Positieve Gezondheid van Machteld Huber.

De positieve gezondheid, de beleving van gezondheid van de patiënt, zetten we centraal: hoe gezond voel je je als patiënt? Gezondheid is breder dan medische zorg of de afwezigheid van ziekte en gebrek, het gaat met name ook over veerkracht en zingeving. We zien gezondheid dan als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

De patiënt geeft in deze gedachte zélf aan wat hij of zij belangrijk vindt en graag zélf zou willen veranderen. Als wij hiernaar kijken, maken wij onze zorg persoonlijk en weten we op welke manier we onze medisch specialistische zorg en expertise voor deze patiënt het beste in kunnen zetten. 

 

Bent u nieuwsgierig waar we ons de komende jaren mee bezig gaan houden?