Hoe wordt het ziekenhuis bestuurd?

Samen werken aan gezondheidswinst: dat is dus wat we onze patiënten beloven. Dit kunnen we alleen bereiken met een professionele aansturing. De Raad van Bestuur staat aan het roer en wordt ondersteund door een betrokken en enthousiast management team. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Medezeggenschap en advisering is van essentieel belang voor het goed kunnen besturen van een ziekenhuis. Binnen ons ziekenhuis wordt nauw samengewerkt met de volgende medezeggenschaps- en adviesorganen:

  • De Patiëntenadviesraad (PAR) - Vertegenwoordiging van onze patiënten
  • Het Medisch Bestuurlijk Overleg (MBO) - Vertegenwoordiging van onze medische beroepsbeoefenaars
  • De Ondernemingsraad (OR) - Vertegenwoordiging van de medewerkers
  • Het Verpleegkundig Staf Bestuur (VSB) - Vertegenwoordiging van de verpleegkundige beroepsbeoefenaars

Meer informatie over de opbouw van de ziekenhuisorganisatie is te zien in het organogram.