De Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) adviseert en houdt toezicht op het beleid van het ziekenhuisbestuur vanuit het perspectief van de medewerkers. Daarmee is de OR een vorm van medewerkersparticipatie. De OR levert een bijdrage aan het goed functioneren van de onderneming door het ziekenhuisbestuur te adviseren en zoekt daarin altijd de balans tussen het medewerkers- en organisatiebelang.

Medewerkers van Ziekenhuis Rivierenland kiezen iedere drie jaar vijftien OR-leden uit hun midden om hen te vertegenwoordigen in deze medezeggenschap. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd. De vier meest voorkomende zijn het adviesrecht, het instemmingsrecht, het informatierecht en het initiatiefrecht.

Iedere maand komen de OR, de raad van bestuur en de manager P&O bijeen in de overlegvergadering. Daarnaast vergadert de OR zelf minimaal één keer per maand en zijn alle OR-leden lid van een OR-commissie met eigen aandachtsgebieden, zoals het sociale beleid, financiën en Arbo.

De OR is bereikbaar via e-mail: OR@zrt.nl