De Patiƫntenadviesraad

Voor een ziekenhuis is een goed functionerende Patientenadviesraad van groot belang. Deze adviesraad richt zich specifiek op het opkomen voor de patientenbelangen. Dat betekent dat de Raad van Bestuur het advies van de Patiëntenadviesraad inwint bij uiteenlopende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld

  • een belangrijke wijziging in de organisatie
  • het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht
  • de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van zorg
  • beslissingen over voeding

De Patiëntenadviesraad bestaat uit mensen die niet op een andere manier binding met het ziekenhuis hebben en is bereikbaar via par@zrt.nl.