De Patiëntenadviesraad

Hoe ervaren patiënten hun behandeling in het ziekenhuis, de wijze waarop ze ontvangen worden en de wachttijden? Kunnen patiënten goed de weg vinden in ons ziekenhuis en worden hun belangen voldoende meegenomen in de beslissingen die het ziekenhuis neemt?

Dat is het terrein van de patiëntenadviesraad (PAR). Deze raad vertegenwoordigt de belangen van patiënten, hun naasten en bezoekers. De PAR denkt, praat en beslist dus mee over onderwerpen die voor deze groepen van belang zijn.

 

De PAR is er dus ook voor u!

Door de gemeenschappelijke belangen van patiënten te behartigen, kan de zorg beter worden afgestemd op de wensen en behoeften van patiënten en bezoekers. Heeft u een idee hoe wij onze zorg kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Zo werkt de PAR

De PAR adviseert de Raad van Bestuur over ontwikkelingen binnen ons ziekenhuis en overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vraagt over bepaalde onderwerpen ook advies aan ons. Soms geven wij ongevraagd advies. Met onze adviezen kan de zorg voor patiënten en bezoekers worden verbeterd. Wij hebben bijvoorbeeld geadviseerd over de inrichting en werkwijze rondom de nieuwe aanmeldzuilen in de hal. Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om een patiëntenraad of cliëntenraad als de onze te hebben, dat staat in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ). En wij zetten ons graag in voor een (nog) beter ziekenhuis!

Waarover wij adviseren

In het jaarverslag staat een overzicht van de onderwerpen waarover de PAR heeft geadviseerd. In het algemeen geldt dat de PAR de gemeenschappelijke belangen van patiënten behartigt die gebruik maken van de zorg van Ziekenhuis Rivierenland. De PAR adviseert over beleidsmatige onderwerpen, maar ook over andere relevante onderwerpen zoals kwaliteit en veiligheid, patiëntenvoorlichting,

Contact met de PAR

Heeft u iets opgemerkt in het ziekenhuis wat beter kan? U bent daarmee van harte welkom bij ons!

  • PAR Ziekenhuis Rivierenland, postbus 6024, 4000 HA Tiel.
  • e-mail: PAR@zrt.nl
  • Telefoon: (0344) 67 43 41, secretariaat: Petra Fransen
  • Ook kun je jouw idee of suggestie via de brievenbus op het liftenplein aan ons laten weten. 
Teus van Eck: “Als oud-huisarts vind ik het belangrijk om mijn kennis en ervaring te blijven inzetten voor de patiënten in Rivierenland. Dat is ook de reden dat ik van harte ‘ja’ heb gezegd tegen de uitnodiging van de PAR. Binnen de raad houd ik me bezig met de informatieverstrekking aan de patiënt.
Ik vind het onze taak als PAR om de ‘rauwe’ werkelijkheid van buiten naar binnen te brengen`: waar kunnen we zaken verbeteren? Het is mijn overtuiging, dat in een goed bestuurd ziekenhuis de PAR vertelt, de bestuurder luistert en de Raad van Toezicht alles in de gaten houdt.“
Rieks Cornelisse: “Bijna veertig jaar heb ik een eigen groothandel gehad en deze veel meer op cijfers dan op commerciële vaardigheden geleid. Toen ik dan ook voor de PAR gevraagd werd om met name mee te kijken naar de economische aspecten die in het ziekenhuis spelen, sprak mij dat zeer aan. Vanzelfsprekend is het eerste aandachtsgebied, dat de patiënt persoonlijke aandacht krijgt, zich begrepen voelt en goede zorg ervaart. Dit alles echter, is alleen te realiseren vanuit een financieel gezond ziekenhuis.”
Tea Leenhouts: “Met Ziekenhuis Rivierenland heb ik, als inwoner van het verzorgingsgebied, al meer dan 35 jaar op meerdere manieren te maken gehad: als bezoeker, patiënt en anderszins, altijd op een positieve manier. Ik wil me dan ook graag inzetten voor de belangen van de patiënten van dit ziekenhuis. Als jurist ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in gezondheidsrecht, patiëntenrechten en beroepsethiek. Dat zijn dus ook mijn aandachtsgebieden binnen de PAR, naast mijn rol als voorzitter. Ik hoop met de PAR te bereiken dat goed in kaart wordt gebracht wat patiënten willen, waarover zij tevreden zijn en waarover niet, en wat daaraan kan worden gedaan.“
Leen de Vries: “In een ziekenhuis komt veel op je af. Op een moment dat je vaak niet op je best bent. Waar moet ik naartoe? Wat bedoelt de arts nu precies? Wat wordt er van mij verwacht? Hoe gaat het verder? Ik span me graag in voor alles wat ons ziekenhuis laagdrempelig maakt. Een plek waar patiënten en hun naasten zich op de eerste plaats voelen.”

Antoinette van Alphen: “Mijzelf inzetten om de omgeving van de patiënt beter, mooier, prettiger te maken is wat me past en energie geeft. We kijken naar de ontwikkelingen in het ziekenhuis en daarbuiten. Daarmee willen we betekenisvol zijn voor patiënten, hun naasten, bezoekers en de omgeving van het ziekenhuis.  Dat is namelijk waar gastvrijheid voor staat.”

Inge van den Broek​: “Als beleidsmedewerker bij landelijke patiëntenorganisaties werkte ik veel samen met zorgverleners. Daarbij heb ik me ingezet voor kwaliteit van zorg voor mensen met een (chronische) aandoening. Nu ik zelf leef met een chronische aandoening kan ik beide perspectieven mooi combineren voor de PAR. Mijn droom? Zorg waarin jouw leven als mens en niet je ziekte allesbepalend is.”