De Verpleegkundige adviesraad

De Verpleegkundige adviesraad (VAR) vertegenwoordigd de verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden van Ziekenhuis Rivierenland en bestaat uit acht leden. Zowel gevraagd als ongevraagd geeft de VAR de Raad van Bestuur advies vanuit verpleegkundig perspectief.

De VAR geeft advies aan de Raad van Bestuur en zorgmanagers met het doel:

  • vanuit verpleegkundige deskundigheid invloed uit te oefenen op het korte- en lange termijnbeleid,
  • de professionele attitude en de deskundigheid van de zorgverleners te stimuleren,
  • op tijd te kunnen inschatten wat effecten van wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkelingen kunnen betekenen voor de zorgverlening,
  • verpleegkundigen te ondersteunen in het behartigen van hun rol rondom de belangen van patiënten.

De VAR heeft een verpleegkundige visie ontwikkeld.

Voor vragen is de VAR bereikbaar via: var@zrt.nl