Het Verpleegkundig Staf Bestuur

De ontwikkelingen waar de samenleving en ook de gezondheidszorg mee te maken krijgen gaan razendsnel. Nieuwe technologieën, veranderende samenstelling van de bevolking, grotere economische verschillen, mondigere patiënten en naasten. De verpleegkundige beroepsgroep komt de gevolgen hiervan dagelijks tegen in haar werk. Dit vraagt om een stevige beroepsgroep, die haar stem laat horen, continue aandacht heeft om die zorg kwalitatief beter en veiliger te maken én leiderschap neemt over haar eigen ontwikkeling. Die zelf aan de knoppen draait van het verpleegkundig beleid. Daar hoort een vereniging bij van elke verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist bij in een Verpleegkundige Staf.  De Verpleegkundige Staf wordt vertegenwoordigt door het Verpleegkundig Staf Bestuur (VSB).

Het VSB ontwikkelt samen met de Raad van Bestuur en andere betrokkenen het verpleegkundig beleid. Dit doen ze samen met hun achterban. Alle verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in ziekenhuis Rivierenland zijn vertegenwoordigt in het Verpleegkundig Platform. De verpleegafdelingen en poliklinieken leveren een afvaardiging aan het Verpleegkundig Platform. Zij gaan met elkaar het gesprek aan over onderwerpen als het verbeteren van de kwaliteit van zorg, de balans tussen technologie en aandacht voor mensen, standaardisering van zorg als ook het professionaliseren van het verpleegkundig vak.

Dat levert voor de ruim 400 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden in ZR meer inspraak, regie over het eigen werk, een groter netwerk aan collega’s om van te leren en mee te ontwikkelen. Samen gaan staan voor de professionalisering van ons vak.

Voor vragen is het VSB bereikbaar via: vsb@zrt.nl