Hoe wordt ons ziekenhuis bestuurd?

061Rd Ziekenhuisrivland030418

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van Ziekenhuis Rivierenland. Zij zorgen samen met al onze medewerkers dat inwoners van regio Rivierenland de best mogelijke zorg krijgen. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  

Visie goed bestuur en goed toezicht

De Raad van Bestuur maakte samen met de Raad van Toezicht de visie van Ziekenhuis Rivierenland op goed bestuur en goed toezicht.(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/poxnhtwx/vise-goed-bestuur-goed-toezicht-v2.pdf) 

Raad van Bestuur

Wendy Bosboom en Erik de Haan

Raad van Toezicht

Kijkt mee, stelt vragen en daagt uit

Medezeggenschap & advies

Medezeggenschap en goed advies zijn heel belangrijk voor het goed kunnen besturen van een ziekenhuis. Binnen ons ziekenhuis wordt daarom samengewerkt met de volgende medezeggenschaps- en adviesorganen:

CMSR

Alle medisch specialisten vertegenwoordigd

Ondernemingsraad

Een vertegenwoordiging van alle medewerkers

Patiëntenadvies-raad

Voor de belangen en behoeftes van onze patiënten

Verpleegkundig Stafbestuur

De stem van de beroepsgroep