Patiëntenadviesraad

Hoe ervaart u ons ziekenhuis? Bijvoorbeeld de wachttijden en de manier waarop u wordt ontvangen? Is de informatie die u van het ziekenhuis krijgt duidelijk? Het zijn voorbeelden van waar de Patiëntenadviesraad (PAR) zich over buigt. 

De PAR is er voor de belangen en behoeftes van onze patiënten, hun naasten en de bezoekers van ons ziekenhuis. Over zaken die voor hen belangrijk zijn, denkt, praat en beslist de PAR mee. De raad geeft advies aan de Raad van Bestuur. Altijd met als doel de zorg te verbeteren. Bij besluiten die direct invloed hebben op de patiëntenzorg, zoals kwaliteit, veiligheid en hygiëne, is de instemming van de PAR nodig. 

De Patiëntenadviesraad bestaat uit:

  • Antoinette van Alphen - voorzitter
  • Inge van den Broek - vicevoorzitter 
  • Teus van Eck - lid 
  • Rieks Cornelisse - lid 
  • Tea Leenhouts - lid 
  • Leen de Vries - lid

Contactgegevens

Heeft u vragen of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen? Daar helpt u de PAR mee! Stuur uw mail naar PAR@zrt.nl(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto:par@zrt.nl) of bel naar 0344 67 43 41. 

Liever een brief schrijven? Dat kan naar:

PAR Ziekenhuis Rivierenland
Postbus 6024
4000 HA Tiel.

Of gebruik de PAR-brievenbus die u vindt bij de liften in het ziekenhuis.

De PAR is er niet voor individuele klachten over uw behandeling. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris (https://ziekenhuisrivierenland.nl/contact/heeft-u-een-klacht/)van Ziekenhuis Rivierenland. 

Meer informatie

De medezeggenschap van de Patiëntenadviesraad is officieel vastgelegd in twee documenten: 

Het werkplan van de Patiëntenadviesraad leest u via deze link(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/wsdfgwl5/par-werkwijze-en-focusgebieden-2024.pdf)