Verpleegkundig Stafbestuur

Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) vertegenwoordigt álle verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten van Ziekenhuis Rivierenland. Het bestuur en het bijbehorende platform hebben inspraak in – en voeren regie over – alles wat verpleegkundigen aangaat. Het VSB ontwikkelt samen met de Raad van Bestuur en andere betrokkenen het verpleegkundig beleid. Het VSB adviseert en ondersteunt, maar buigt zich ook over de professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep.

Het Verpleegkundig Stafbestuur bestaat uit:

  • Monique van Teeffelen, voorzitter
  • Karin Pannen, vicevoorzitter
  • Jolanda van den Bogaard, lid
  • Jenny van Zoelen, lid
  • Marga van Voorthuizen, lid
  • Jacqueline Meeter, secretaris 

Vragen aan het Verpleegkundig Stafbestuur? Of wil je iets met hen delen? Mail naar vsb@zrt.nl.(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto: vsb@zrt.nl)