19 maart 2021 20 jaar Rap op Stap!

Rap op stap’ helpt ieder jaar weer ca 500 patiënten bij hun knie- of heupoperatie en dat doen we al 20 jaar. Door een korte stop vanwege corona is het duidelijk hoe belangrijk Rap op Stap nog steeds is.

Rap op Stap is een voorlichtingsbijeenkomst (twee keer per maand) voor patiënten die een knie- of heupprothese krijgen, waarbij zij van orthopeden, fysiotherapeuten en verpleegkundigen van M4 alle nodige informatie krijgen over alles rondom opname tot na het  ontslag,  en er wordt heel praktisch geoefend met krukkenlopen.

Patiënten revalideren sneller

De Rap op Stap-bijeenkomst , twee tot vier weken voor de opname, heeft als motto ‘Een goed voorbereide patiënt revalideert sneller en beter’:  pre-operatieve voorlichting en voorbereiding is erg belangrijk voor je verwachtingen.  Direct bewegen is  bij deze operaties erg belangrijk, de naam zegt het al!  Sinds wij Rap op stap organiseren is de opnameduur flink afgenomen.  Op dit moment liggen patiënten gemiddeld twee tot drie dagen in het ziekenhuis. Fysiotherapeut Annette Hodes: “Toen ik hier in 1987 kwam werken hadden patiënten vijf dagen bedrust. Nu starten we direct na de operatie met revalideren.” M4 verpleegkundige Jenny van Zoelen vult aan “Wij zijn ook wel verpleegkundigen met onze handen op de rug. Natuurlijk helpen we, maar je moet het eerst zelf proberen.”

Ontwikkelingen

‘’ Veel ontwikkelingen, in de afgelopen 20 jaar’’ vertelt  M4 verpleegkundige René van Blitterswijk: “Eerst deden we knie- en heup apart, maar omdat patiënten sneller gingen revalideren werden de wachttijden korter. Om de frequentie te verhogen  hebben we de twee bijeenkomsten samengevoegd. ‘’
‘’ Patiënten die opgenomen worden voor een nieuwe heup krijgen een prothese waarvan Maarten Ellis, orthopedisch chirurg, hoopt dat het een ‘hip forever‘ is “Door het gebruik van de keramische implantaten hebben wij in de afgelopen twaalf jaar nog geen prothese hoeven te vervangen vanwege slijtage ervan.  Naast de bekende totale knieprothese die we al meer dan 20 jaar gebruiken, hebben we sinds anderhalf jaar een nieuw model halve knieprothese, die wereldwijd met succes wordt gebruikt.’

Corona

Natuurlijk lagen de Rap op Stap bijeenkomsten in 2020 zo goed als stil. Daaruit bleek maar weer het belang: de patiënten die de bijeenkomst niet volgden hadden een duidelijk langere opnameduur. Iedereen hoopt dan ook dat ze snel weer mogelijk zijn. M4 verpleegkundigen Annemieke van Beest en Ingeborg Steenbeek: “We vinden het fijn dat we met deze bijeenkomsten zoveel patiënten kunnen helpen. We krijgen veel positieve en dankbare reacties van iedereen. We worden zelf ook blij als patiënten een snelle progressie maken.”