16 januari 2019 Aandacht voor laaggeletterdheid

Op verpleegafdeling AB3, waar longpatiënten en patiënten van interne geneeskunde verpleegd worden, wordt deze week extra aandacht geschonken aan het thema laaggeletterdheid. De  verpleegkundigen op afdeling AB3 zijn afgelopen maandag begonnen met het stellen van drie extra vragen tijdens het opnamegesprek. Deze vragen gaan over het begrijpen van informatie die gegeven wordt. Zo wordt er naast bewustwording van het probleem in deze regio ook gekeken hoe we onze voorlichting beter kunnen aanpassen aan de patiënt. En dat willen we natuurlijk in heel ons ziekenhuis verder doorvoeren.

Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid is een probleem in onze regio. Meer dan 16% van de beroepsbevolking in Tiel is laaggeletterd waardoor zij grote moeite hebben met lezen, schrijven en/ of rekenen. Dit percentage is boven het landelijk gemiddelde.

 

“Laaggeletterdheid is een risicofactor voor gezondheid”.

 

Laaggeletterdheid heeft ook gevolgen voor het begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Laaggeletterde patiënten hebben bijvoorbeeld moeite met lezen van bijsluiters of voorschriften van medicijnen. Ook herkennen en duiden zij symptomen vaak anders. Dat bemoeilijkt het stellen van de juiste diagnose. Door zorgverleners in ons ziekenhuis te attenderen op dit probleem maken we het bespreekbaar. Vaak schamen patiënten zich ervoor en wordt het niet altijd opgemerkt dat iemand laaggeletterd is. Door het herkennen van signalen van laaggeletterdheid kunnen we hier nog beter op inspringen.

Waar ligt de focus op de komende periode?

Naast het herschrijven van de informatieteksten in het ziekenhuis voeren we als ziekenhuis nu ook gerichte acties op afdelingen uit zodat steeds meer zorgverleners op de hoogte zijn van wat voor een invloed laaggeletterdheid heeft op patiënten en de zorg. Zo zijn we deze week begonnen bij de Ziekenhuisapotheek. Tijdens een proef van een aantal weken gaan zij tijdens de gesprekken met patiënten gebruikmaken van pictogramkaarten. Deze kaarten bevatten plaatjes die uitleggen hoe medicijnen gebruikt moeten worden.