16 april 2021 Bezoek commissaris van de Koning

Op vrijdag 16 april bracht de commissaris van de Koning van Gelderland John Berends een kort bezoek aan ziekenhuis Rivierenland.  Ziekenhuis Rivierenland was blij met dit bezoek. Het bood de mogelijkheid om te praten over de zorg in covid-tijd en hoe het ziekenhuis alles op alles zet om de patiëntenzorg goed te laten verlopen. Karóly Illy, kinderarts praatte de commissaris bij over de gevolgen van de covid maatregelen op de jeugd en jongeren. Ook de rol van het ziekenhuis in de regio kwam aan bod, de samenwerking met de andere ziekenhuizen, maar ook met de verpleeg- en verzorghuizen en de huisartsen.

Daarnaast kreeg de commissaris een breed beeld van hoe covid in het hele ziekenhuis  zijn effect heeft door korte ontmoetingen met bijvoorbeeld een longarts en een verpleegkundige.