12 januari 2023 Breng je medicijngebruik in kaart bij de medicijnregistratiebalie

Heeft u een poliklinische afspraak bij een arts? Dan ontvangt u een brief of mail met een ontvangstbevestiging. Staat er in de brief dat u vóór uw afspraak langs moet gaan bij de medicijnregistratiebalie? Dan is een actuele registratie van uw medicijngebruik nodig en zien we u graag bij de balie.

Bij de medicijnregistratiebalie (MRB) controleren en registreren we welke medicijnen u gebruikt. Het gaat zowel om medicijnen die zijn voorgeschreven door een arts of specialist, als om vrij verkrijgbare medicijnen en geneesmiddelen die gebruikt worden voor onderzoek. Ook vitamines, mineralen en anti-allergie medicijnen zijn onderdeel van de registratie. Het is belangrijk voor de behandelend arts om vóór de afspraak in te kunnen zien welke medicijnen u (dagelijks) gebruikt.

Een bezoek aan de MRB voor een snelle en juiste behandeling
Om een actueel overzicht van uw medicijngebruik te hebben vragen we u vóór een poliklinische afspraak bij een arts, langs te komen bij de MRB. Zo kan de arts bepalen of uw medicijngebruik voor klachten of bijwerkingen zorgt, en kan zo een goede behandeling afstemmen op het medicijngebruik. Hierdoor kan een arts u beter helpen en heeft hij of zij meer tijd voor u tijdens de afspraak. Is uw geregistreerde medicijngebruik niet actueel? Dan kan het zijn dat de arts tijdens de afspraak aan u vraagt alsnog langs de MRB te gaan.

Sommige gegevens over uw medicijngebruik kunnen we vanuit uw huisarts of apotheek inzien, maar door privacywetgeving is de informatie die we doorkrijgen beperkt. Bent u net gestopt met het innemen van een bepaald medicijn of is de hoeveelheid die u inneemt veranderd? Ook dan horen we dat graag.

Susanne van Gelderen, teamleider van de ziekenhuisapotheek, legt uit: “de MRB is eigenlijk een tussenstation tussen de apotheek, huisarts en specialist. De informatie die we vanuit de vaste apotheek doorkrijgen is de afleverinformatie. We kunnen wel zien welke medicijnen er voorgeschreven zijn, maar kunnen niet beoordelen of de patiënt de medicijnen (nog) gebruikt en zo ja in welke hoeveelheid. Daarom is het belangrijk om langs de MRB te gaan. Zo kan de specialist u beter behandelen of adviseren.”

Maak online een afspraak bij de MRB
Sinds kort kunt u zelf online een afspraak maken bij de MRB via de website van het ziekenhuis. De link staat in de afsprakenbrief die u van ons ontvangt. Door vooraf een afspraak in te plannen, kunt u een bezoek bij de MRB afstemmen op uw afspraak bij de arts. Dat scheelt tijd want dan hoeft u niet te wachten.  

De MRB is te vinden in de centrale hal van het ziekenhuis, naast de vrijwilligersbalie. Klik hier voor meer informatie en het maken van een afspraak bij de MRB.