20 april 2020 Samen zorgen voor mensen met kanker

Voor kwetsbare mensen, zoals patiënten met kanker is het een lastige tijd. ‘Kan ik voor mijn behandeling wel terecht in mijn ziekenhuis?’ ‘Is het ziekenhuis een veilige plek voor mensen met kanker?’ We begrijpen deze zorgen en willen daarom benadrukken dat de zorg voor patiënten met kanker onverminderd doorgaat. Dat geldt zowel voor nieuwe patiënten met kanker als voor patiënten die al in een behandeltraject zitten. Samen met de patiënt bekijkt de arts welke behandeling het beste is. Ziekenhuizen hebben de niet-coronapatiënten strikt gescheiden van coronapatiënten. Zo bieden we veilige zorg voor alle patiënten. Daarnaast werken we met andere ziekenhuizen in de regio samen in Oncomid, het oncologienetwerk Midden-Nederland. Samen zorgen we ervoor dat de oncologische zorg altijd doorgaat.


Informatie voor patiënten

Op de website Kanker.nl vindt u actuele, betrouwbare informatie over de zorg bij kanker in coronatijd. Ga naar deze site >

De onderstaande informatie is afgestemd met Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), Longkanker Nederland (longkankernederland.nl), HOVON en Hematon.

Als patiënt met kanker heeft u wellicht vragen over uw behandeling en wat het coronavirus voor u betekent. Wij doen er alles aan om u goed en veilig door deze periode heen te helpen. We willen de risico’s van het coronavirus beperken én blijven daarnaast de kanker zo optimaal mogelijk behandelen. U kunt, zoals u gewend bent, altijd telefonisch contact opnemen met uw behandelend medisch of verpleegkundig specialist als u vragen heeft of behoefte heeft aan contact.

Dit betekent voor u het volgende:

Soms een aanpassing in behandelplan

We willen bij onze patiënten de kans op een verminderde afweer kleiner maken, zodat zij beter beschermd zijn tegen de gevolgen van het coronavirus. We wegen dan ook de risico’s van de behandeling op verminderde afweer af, tegen de winst die de behandeling oplevert. Dit betekent dat we soms andere kuren zullen geven, kuren zullen overslaan of een behandeling zullen uitstellen. We doen dit alleen als we denken dat we de kanker zo nog steeds goed kunnen behandelen.

Minder ziekenhuisbezoeken

We willen de kans voor patiënten om in aanraking te komen met het coronavirus zo klein mogelijk maken. Zo proberen we het aantal bezoeken van een patiënt aan het ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Een consult zal daarom vaker telefonisch verlopen, controles worden soms uitgesteld, we zullen zo min mogelijk CT-scans maken en proberen ziekenhuisopname te beperken. Dit doen we alleen als het voor uw kankerbehandeling veilig kan.

Daarnaast vragen wij u om met maximaal 1 begeleider naar de polikliniek en kliniek te komen (dus totaal 2 personen).

Persoonlijke aanpak

Per patiënt kijken wij wat voor hem of haar het beste is. Uw eigen medisch specialist of verpleegkundig specialist zal met u bespreken wat dit voor u betekent en samen met u besluiten wat voor u het beste is. Al onze medisch specialisten blijven steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Als het nodig is passen wij meteen onze werkwijze aan. We staan in nauw contact met collega’s over de hele wereld en delen onze ervaringen dagelijks.

Heeft u een hemato-oncologische ziekte?

De Nederlandse vereniging voor Hematologie (Hematon) en de HOVON hebben richtlijnen gemaakt voor de behandeling van mensen met hemato-oncologische ziekten tijdens de Corona -crisis. Daarin staan, naast de in deze brief genoemde punten, de volgende aanbevelingen centraal:

  • Multipel myeloom: bij nieuwe diagnose wordt de behandeling uitgesteld als uw conditie dit toelaat De afname van cellen voor stamceltransplantatie gaan door, de stamceltransplantatie zelf wordt mogelijk uitgesteld als uw gezondheid dit toelaat. Ondersteunende behandelingen die tot doel hebben uw botten sterker te maken, kunnen even overgeslagen worden.
  • Hodgkin- en Non-hodgkin lymfomen: deze worden zonder uitstel behandeld. Bij indolente lymfomen wordt de onderhoudsbehandeling met Rituximab onderbroken
  • Bij indolente non-hodgkinlymfomen wordt de behandeling, als dat mogelijk is, uitgesteld. Is de behandeling al gestart,dan kunt u daarmee doorgaan.

Nieuwe patiënt

Heeft uw huisarts u doorverwezen omdat er wellicht een verdenking op kanker is, dan kunt u altijd bij ons terecht voor een diagnose.

Daarnaast werkt Ziekenhuis Rivierenland samen met andere ziekenhuizen in de regio in het Oncologienetwerk Midden-Nederland*. Samen bieden we de beste zorg voor patiënten met kanker in Midden-Nederland. Als dat vanwege het coronavirus tijdelijk niet in uw eigen ziekenhuis kan, neemt een ander ziekenhuis in de regio het over. Zo bent u overal in onze regio in goede handen en verzekerd van veilige zorg.

* Het Oncologienetwerk Midden-Nederland is een samenwerkingsverband tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland en het UMC Utrecht. Ook werken we samen met Tergooi , Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Beatrixziekenhuis.


Webinar ‘Welke gevolgen heeft het coronavirus voor mijn kankerbehandeling?’

Bent u kankerpatiënt en heeft u vragen over de veranderingen in de zorg ten gevolge van het coronavirus? In deze webinar leggen specialisten uit welke maatregelen er worden genomen om u als patiënt te beschermen tegen het coronavirus. Ook wordt besproken hoe de kwaliteit van kankerzorg behouden blijft in tijden van crisis. De webinar is live uitgezonden op donderdag 2 april van 20.00 tot 21.00 door de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO).

Bekijk het webinar