29 september 2020 GGD opent teststraat op parkeerterrein ziekenhuis

Op dinsdag 29 september 2020 opent GGD Gelderland-Zuid een corona teststraat op het parkeerterrein van Ziekenhuis Rivierenland. In de teststraat zijn vier testruimtes geplaatst. Voorlopig wordt daarvan eerst één ruimte in gebruik genomen. Als de laboratoriumcapaciteit toeneemt gaat de GGD ook de andere ruimtes gebruiken. Binnenkort kunnen er in Tiel ongeveer 600 coronatesten per dag afgenomen worden.

Parkeren bij het ziekenhuis
Let goed op de bewegwijzering bij de opritten van ons parkeerterrein. Wanneer u naar het ziekenhuis komt neemt u de middelste slagboom om toegang te krijgen tot het parkeerterrein van het ziekenhuis. Voor bezoekers van de teststraat geldt dat zij via de meest rechter slagboom de teststraat kunnen bereiken. De linker slagboom dient als uitgang voor zowel bezoekers van ziekenhuis als van de teststraat. Op het parkeerterrein geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer.

Parkeerkosten teststraat
Parkeren op het ziekenhuisterrein is de eerste 15 minuten gratis. Wanneer u zich aan de afgesproken aankomsttijd houdt bent u ruim binnen deze 15 minuten klaar. U hoeft daarom geen parkeerkosten te betalen voor de teststraat.

Vragen over testen of de teststraat?
Het ziekenhuis is enkel gastheer voor de GGD. De coronatesten worden afgenomen door medewerkers van de GGD. Voor vragen over de teststraat kunt u contact opnemen met de GGD. Kijk voor meer informatie op www.ggdgelderlandzuid.nl