13 november 2020 Ziekenhuis Rivierenland scoort goed in Elseviers ranking

Elseviers Weekblad publiceerde gisteren haar jaarlijkse overzicht van de beste ziekenhuizen. In 2018 mocht Ziekenhuis Rivierenland zich onder de beste ziekenhuizen van Nederland scharen. In 2019 hoort ons ziekenhuis bij Elsevier niet tot de 13 winnaars.

Elsevier kijkt bij deze beoordeling naar een aantal aspecten, naast de financiële gezondheid zijn dat de medische zorg en patiëntgerichtheid. De dalende plaats in de Elsevier-lijst is veroorzaakt door het negatieve financiële resultaat over 2019.

Inhoudelijke aspecten
De twee aspecten, die uitermate van belang zijn voor ziekenhuizen om goed op te presteren zijn medische zorg en patiëntgerichtheid. In 2019 krijgt het Ziekenhuis Rivierenland voor beide onderdelen drie van de vier beoordelingsblokjes. Maar, zorg kan altijd beter. We hebben daarom afspraken gemaakt met zorgverzekeraar Menzis over deelname aan het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)’. Binnen dit programma zijn ruim honderd onderwerpen gekozen waarbinnen de zorg verbeterd kan worden, zodat de zorg zinniger en gepaster geleverd gaat worden.  ZR wil voor het eind van jaar bepalen op welke tien gebieden zij zich gaat richten.

Daarnaast noemt Elsevier dat ZR de norm voor longkankeroperaties niet heeft behaald.  Dat klopt, deze zorg is in 2019 al verplaatst naar het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Sinds een aantal jaar worden ook prostaatkankeroperaties bij patiënten van het ZR uitgevoerd in dit ziekenhuis. Met deze samenwerking werkt ZR mee aan het zinniger en gepaster maken van zorg.
Als laatste valt ZR blijvend op met haar bijzonder korte wachttijden vergeleken met andere ziekenhuizen.

Financiële aspecten
Ziekenhuis Rivierenland is een financieel gezond  ziekenhuis en kreeg de afgelopen jaren de hoogst mogelijke beoordeling van Elsevier. Dat dit over 2019 niet gelukt is, was voorzien en goed verklaarbaar: In de exploitatiekosten zijn namelijk de eenmalige kosten voor het implementeren van het nieuwe elektronisch patiëntendossier in 2019 opgenomen. Dit nieuwe electronisch patientendossier zorgt voor een sterke verbetering op het punt van patiëntgerichtheid en het beschikbaar stellen van het digitale voorzieningen voor de patiënt, zoals MijnZR.

Ziekenhuis Rivierenland werkt continu aan de  kwaliteit van zorg en veiligheid en had daaraan in 2018 haar accreditatie volgens het normenkader JCI te danken, een zeer streng normenkader dat wereldwijd bij ziekenhuizen wordt toegepast.