15 november 2019 Elsevier: Wat ZR doet, doet ZR goed!

Elseviers Weekblad publiceerde vandaag een overzicht van de beste ziekenhuizen. We hebben daar als Ziekenhuis Rivierenland het hoogst haalbare eindoordeel gekregen, waarmee we als één van de zeven winnaars uit de bus komen. ‘Wat het ZR doet, doet het goed’ volgens de Elsevier.

Elsevier onderscheidt twee pijlers: medische zorg  (veiligheid rondom de behandelingen en de effectiviteit) en patiëntgerichtheid (praktische dienstverlening en lengte van wachtlijsten). Op de eerste scoren we vier bolletjes, de maximale score, en op de tweede behalen we er drie van de vier. Ons ziekenhuis heeft bijzonder korte wachtlijsten. En juist op het vlak van praktische dienstverlening heeft ons ziekenhuis dit jaar een grote slag gemaakt met de implementatie van het patiëntenportaal MijnZR. Via het patientenportaal kan de patient zijn of haar dossier inzien, en uitslagen van onderzoeken, maar ook persoonlijke gegevens inzien en wijzigen, afspraken bekijken of verzetten, een digitaal consult starten, online vragenlijsten invullen en herhaalrecepten invullen. Zo hoopt ons ziekenhuis de patiënten van Rivierenland nóg beter van dienst te kunnen zijn!