14 juni 2019 Handen in elkaar voor begrijpelijke taal in gezondheidszorg

Ons ziekenhuis organiseerde op 12 juni met zeven andere organisaties in de regio de conferentie Taal en Gezondheid. Wat is de invloed van een goede taalbeheersing op de gezondheid van mensen? Dat was de vraag die centraal stond en waarover deskundigen Maurice de Greef (Vrije Universiteit Brussel) en Machteld Huber (Institute for Positive Health) hun inzichten deelden. Aan het einde van de conferentie tekenden acht organisaties de belofte ‘Alles is Gezondheid’, waarin we beloven een actieve bijdrage te leveren aan een vitaler en gezonder Nederland.
Als ziekenhuis openden we daarnaast een oranje servicepunt in de centrale hal van het ziekenhuis. Patiënten en bezoekers kunnen bij dit punt terecht voor hulp of uitleg bij brieven, formulieren en medicijnen.  

Eén op de negen inwoners van Rivierenland heeft problemen met lezen, schrijven, rekenen en computeren. Dit noemen we ‘laaggeletterdheid’ en het heeft een grote invloed op het welzijn van mensen. Zij voelen zich minder gezond en hebben moeite om grip op hun gezondheid te houden.

‘Alles is gezondheid’ is een landelijke beweging waarin bedrijfsleven, politiek en maatschappelijke organisaties samenwerken voor een gezonder en vitaler Nederland. In de regio Rivierenland slaan de Bibliotheek Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid en Ziekenhuis Rivierenland (samenwerkend in SamenWel!) de handen in elkaar samen met de partners Rijnbrink, Rabobank West Betuwe, Regio Rivierenland (Fruitdelta) en Omroep Gelderland.