14 juni 2018 HBO-verpleegkunde Rivierenland begint


De eerste HBO-opleiding in Rivierenland is een feit. Ziekenhuis Rivierenland, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Santé Partners (STMR), stichting Zorgcentra Rivierenland en Zorgcentra De Betuwe gaan hiertoe samenwerken. Woensdag 13 juni is in het ziekenhuis daarvoor een overeenkomst ondertekend.

Het doel van deze samenwerking is de instroom van hoger opgeleide verpleegkundigen in de zorginstellingen in Rivierenland de komende jaren te vergroten. Dit doel wordt bereikt door in samenwerking tussen de CHE en de zorginstellingen in Rivierenland een interessant aanbod te formuleren voor voltijd-HBO studenten verpleegkunde: zo kunnen ze in deze regio wonen, leren en werken. De praktijk kunnen ze dichtbij huis opdoen in de samenwerkende instellingen, theorie wordt in de eerste jaren geleerd in Ede. Aankomend studenten worden vooral in de regio gezocht en ook actief benaderd.

Voor Santé tekende Ron Axt, voor het ziekenhuis bestuurder Marc Hendriks (midden), voor stichting Zorgcentra Rivierenland Jolenta Rauch, voor Zorgcentra De Betuwe Ruth Maas en voor de CHE bestuurder Harmen van Wijnen.