3 juli 2020 Herdenkingsdienst rondom corona op 7 juli

Ziekenhuis Rivierenland organiseert op 7 juli voor familieleden van coronapatienten die in ons ziekenhuis zijn overleden, een online bijeenkomst om met elkaar stil te staan bij de emoties die dit afscheid teweeg heeft gebracht bij hun naasten én de medewerkers die daarbij betrokken waren. Door alle beschermende- en afstandsmaatregelen is dit afscheid voor veel mensen extra zwaar geweest, zonder handen schudden of een warme omhelzing.  Medewerkers van ons ziekenhuis hebben zo goed als mogelijk bijgedragen om dit leed te verzachten.

Het verlies van een dierbare is een heftige gebeurtenis en goed afscheid nemen is erg belangrijk voor de verwerking. In de bijeenkomst, die plaatsvindt op 7 juli om 19.00 uur, zullen we samen stilstaan bij hen die zijn overleden en het verdriet dat dit met zich meebrengt.

Naasten en medewerkers zullen de bijeenkomst via een livestream kunnen bijwonen.

Bent u geïnteresseerd? U kunt dan een link opvragen via het team Geestelijke Verzorging (geestelijk.verzorger@zrt.nl)