8 juli 2019 Het Oranje Servicepunt van start

U heeft het misschien gezien: het Oranje Servicepunt in de centrale hal is van start: vrijwilligers helpen er patiënten en bezoekers die moeite hebben met lezen en taal en daardoor vaak informatie rondom hun gezondheid slecht begrijpen. De vrijwilligers achter de balie helpen patienten die vanaf verpleegafdeling AB3, de medicijn registratie balie in de centrale hal, de afdeling opname en vanuit de Regioapotheek worden verwezen. Deze vrijwilligers hebben allemaal een training achter de rug in het herkennen van mensen die geschreven tekst moeilijk begrijpen.

Laaggeletterdheid komt in het rivierengebied relatief vaak voor. Samen met andere instanties ondertekende ons ziekenhuis daarom onlangs een belofte: we gaan proberen ook die mensen afsprakenbrieven, medicijnbijsluiters of folders beter te laten begrijpen.