30 augustus 2019 Kaartenactie voor patiënten in ziekenhuis

Ziekenhuis Rivierenland doet mee aan de landelijke Week van de Alfabetisering van 9 tot 15 september. Bezoekers kunnen van maandag tot en met vrijdag meedoen aan een kaartenactie. Ze kunnen een kaart met een taalgrapje laten bezorgen bij patiënten die in het ziekenhuis liggen. Doel van de actieweek is aandacht vragen voor laaggeletterdheid in het Rivierengebied.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, vaak minder gezond zijn en zich ongezonder voelen dan niet-laaggeletterden. Ze gaan vaker naar de huisarts en het ziekenhuis. Van preventie en nazorg maken ze minder vaak gebruik. Ook hebben zij een grotere kans eerder te overlijden. Alle reden dus om aandacht te besteden aan laaggeletterdheid.

De kaartenactie is een initiatief van het Oranje Servicepunt, dat op 1 juli is geopend. Hier helpen getrainde vrijwilligers mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het kan gaan om het begrijpen van informatie in een folder, een bijsluiter of brief. De vrijwilligers hebben een eigen balie in de hal van het ziekenhuis. Voor privégesprekken is een aparte ruimte aanwezig.

Laaggeletterdheid komt in het rivierengebied relatief vaak voor. Samen met andere instanties ondertekende het ziekenhuis daarom in juni 2019 een belofte: we gaan alle mensen helpen om afsprakenbrieven, medicijnbijsluiters of folders beter te laten begrijpen.  Daarmee wil het ziekenhuis bijdragen aan een gezonde regio.