2 april 2021 Kinderdagbehandeling op afdeling B4 en B5

De kinderdagbehandeling in ons ziekenhuis bevindt zich nu ook op afdeling B4.

Unitmanager Manon Haneveer: "Er was vraag naar meer ruimte voor de kinderdagverpleging en afdeling verloskunde vanwege de toename van het aantal bevallingen in ons ziekenhuis. Op afdeling B5 is er ruimte gecreëerd voor verloskunde en de kinderdagbehandeling heeft een mooie extra plek gekregen op afdeling B4.
Met deze nieuwe werkwijze willen we het aantal volmeldingen voor de afdeling verloskunde verminderen en de kinderen die voor dagverpleging komen voldoende ruimte geven. Door goed samen te werken binnen het Vrouw & Kind Centrum krijgt iedereen de beste zorg!"

Op de kinderdagbehandeling op afdeling B4 en B5 werken kinderverpleegkundigen en medisch pedagogisch zorgverleners. Zij begeleiden kinderen en ouders zo goed mogelijk door de dag heen.

test
De nieuwe kinderdagbehandeling op afdeling B4.