20 september 2021 Maatregelen tegen Acinetobacter bacterie

Naar aanleiding van een reguliere afdelingsscreening is op de IC de multiresistente variant van de  Acinetobacter bacterie gevonden. Afgelopen voorjaar is deze bacterie ook gevonden bij een aantal patiënten en toen zijn er passende maatregelen genomen, waaronder isolatie van de patiënten en reiniging en desinfectie van de afdeling.  De afgelopen maanden is de bacterie niet meer aangetroffen. Het opnieuw aantreffen van de bacterie vraagt om een opvolging in de voorzorgsmaatregelen zodat de Acinetobacter bacterie zich niet verder verspreidt. Deze maatregelen worden nu voorbereidt en uitgevoerd. Patiënten en overige bezoekers kunnen het ziekenhuis gewoon blijven bezoeken, zowel voor een polikliniekbezoek als voor een opname.

Wat is de Acinetobacter Bacterie

De Acinetobacter bacterie is een BRMO, een Bijzonder Resistent Micro-Organisme. Dit is een verzamelnaam voor alle bacteriën die nog maar een beetje, of helemaal niet meer, reageren op de meest gebruikte antibiotica. Ze zijn dus ongevoelig voor antibiotica. Gezonde mensen worden niet ziek van deze bacterie, maar bij mensen met een verminderde weerstand kan deze bacterie infecties veroorzaken. Klik hier voor meer informatie.

Isolatie en desinfectie

De opgenomen patiënten die (mogelijk) drager zijn van de Acinetobacter bacterie, worden volgens protocol in isolatie verpleegd. Daarbij gelden extra maatregelen op het gebied van hygiëne. Een  andere belangrijke maatregel is het uitvoerig reinigen en desinfecteren van de ruimtes waar de bacterie is gevonden. Hiervoor wordt een speciale techniek gebruikt en wordt de IC voor korte tijd gesloten. De IC patiënten worden op een andere plek in het ziekenhuis opgevangen en verzorgd.

Contactonderzoek patiënten

We hebben de patiënten die een mogelijk risico hebben gelopen op een besmetting in kaart gebracht. Zij ontvangen binnenkort een brief thuis en worden uitgenodigd voor een contactonderzoek wat ze vanuit huis kunnen uitvoeren. Alle patiënten en overige bezoekers kunnen het ziekenhuis gewoon blijven bezoeken, zowel voor een polikliniekbezoek als voor een opname.

Meer weten?

Voor meer informatie over een BMRO kijkt op u onze website of op de site van de RIVM.