7 maart 2023 Medisch specialisten per 1 maart verenigd in Coöperatie Medische Staf Rivierenland (CMSR)

Per 1 maart 2023 zijn alle medisch specialisten in Ziekenhuis Rivierenland verenigd in de Coöperatie Medische Staf Rivierenland (CMSR). Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van co-bestuur, samen met de Raad van Bestuur van het Ziekenhuis. Belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld veiligheid, kwaliteit, het leveren van medisch specialistische zorg en beroepsbelangen worden nu vanuit één overlegtafel behandeld. Daarnaast levert het kennen en erkennen van elkaars belangen, of je nu in loondienst bent of vrijgevestigd, een positieve bijdrage in discussies en het komen tot oplossingen. 

De nieuwe voorzitter Stephan Levering is bescheiden, maar toch wel trots en vooral heel blij dat het eindelijk zover is: “We hebben zeker het afgelopen jaar heel hard gewerkt om alles rond te krijgen. We waren als medisch specialisten ook toe aan deze volgende stap van co-bestuur. Dat bewijst wel de grote meerderheid (ruim 95%) waarmee het besluit voor de oprichting van de CMSR is vastgesteld". 

De Raad van Bestuur, Marc Hendriks en Wendy Bosboom, feliciteren het stafbestuur ook van harte met deze mijlpaal: “Dit is een mooie stap naar gelijkgerichtheid binnen de medische staf. We kijken uit naar de verdere samenwerking met de medische staf vanuit de CMSR”. 

Inrichting CMSR

De oprichting van de CMSR vond plaats op 1 maart 2023, vanaf dan zijn de drie organen (CMSB, VMS en VMSD) opgegaan in de nieuwe CMSR. Het nieuwe bestuur van de CMSR bestaat uit:

•    Stephan Levering, ziekenhuisapotheker, Voorzitter
•    Chantal van Hal, orthopedisch chirurg NP, Vicevoorzitter, per 1 mei 2023 opgevolgd door Jeroen Slikkerveer, cardioloog.
•    Edward Wouters, kinderarts, Bestuurslid
•    Lorene Korper, longarts, Bestuurslid
•    Claartje Meijs, chirurg, Bestuurslid 

Toekomst

De komende tijd zal alle aandacht gericht zijn op het verder vormgeven van het co-bestuur en het ontwikkelen van een duidelijke visie vanuit de medisch specialisten op actuele onderwerpen als het IZA, de stijgende zorgvraag en de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Met het oprichten van de Coöperatie Medische Staf Rivierenland gaat een nieuw tijdperk van besturen in voor Ziekenhuis Rivierenland. 


v.l.n.r.: Edward Wouters, Lorene Korper, Claartje Meijs, Chantal van Hal, Stephan Levering.