12 juli 2019 Monique van Teeffelen: Jichtpatiënten en hun zelfmanagementvaardigheden?!

 

 

Jicht is een veelvoorkomende, zéér pijnlijke, aanvalsgewijze gewrichtsontsteking die vaak niet naar behoren wordt behandeld. De behandeling richt zich op het zo snel mogelijk tot rust brengen van de gewrichtsontsteking en het voorkomen van nieuwe aanvallen. Om de masteropleiding tot verpleegkundig specialist af te ronden is onderzoek gedaan naar het zelfmanagement van mensen met jicht.

Het bevorderen van zelfmanagement zoals het goed omgaan met de symptomen, behandeling, lichamelijke en sociale consequenties en leefstijlveranderingen draagt bij aan de behandeling van jicht. Mensen met jicht scoorden in eerder onderzoek iets lager op zelfmanagementvaardigheden ten opzichte van patiënten met andere reumatische aandoeningen. Ze namen een minder actieve rol aan in het managen van hun aandoening en hadden minder kennis van hun aandoening. Ook op de polikliniek Reumatologie van Ziekenhuis Rivierenland lijken mensen met jicht moeite te hebben met het beheersen en controleren van de aandoening.

Lees het hele onderzoeksartikel over zelfmanagement bij jicht hier.