4 september 2019 Nieuw EPD voor Ziekenhuis Rivierenland

Er gaat iets veranderen in Ziekenhuis Rivierenland. Op 11 oktober wordt HiX ingevoerd, een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Die verandering voltrekt zich voor een groot deel achter de schermen, maar ook patiënten gaan er iets van merken. Zo kunnen zij straks thuis online hun dossier inzien en komen er aanmeldzuilen in de hal waar zij zich melden voor hun afspraak.

In het ziekenhuis wordt tot 11 oktober met meerdere EPD-deelsystemen gewerkt. Die worden vervangen door HiX, een geïntegreerd systeem dat moet leiden tot meer efficiency, veiligheid en een nog betere samenwerking met patiënten en andere zorgaanbieders. Bestuurder Marc Hendriks: “Het nieuwe EPD is mooier, beter, sneller en overzichtelijker. Het stelt ons in staat om administratieve taken efficiënter uit te voeren. Dat betekent meer tijd voor handen aan het bed. En voor patiënten betekent het dat zij straks informatie kunnen uitwisselen  met het ziekenhuis via een beveiligde internetsite.”

Aanmeldzuil
Patiënten van Ziekenhuis Rivierenland kunnen zich vanaf 11 oktober voor hun afspraak melden bij aanmeldzuilen in de hal. De zuil controleert de identiteit van de patiënt door zijn of haar identiteitsbewijs te scannen. De eerste weken staan er vrijwilligers klaar om daarbij te helpen. Uit de aanmeldzuil komt een bonnetje waarop staat waar en hoe laat de afspraak is.

Ook nieuw is de komst van MijnZR, het patiëntenportaal. Daarin kunnen patiënten vanaf 11 oktober thuis hun medische gegevens bekijken. Denk daarbij aan een overzicht van afspraken, uitslagen en brieven. Ook kunnen patiënten communiceren met hun arts, een afspraak wijzigen of herhaalmedicatie aanvragen.  Om in te loggen is computer, DigiD met sms-verificatie en een mobiele telefoon nodig.

De voorbereidingen voor de implementatie van HiX zijn al in 2018 begonnen. Sinds begin dit jaar zijn zo’n 350 medewerkers bij het project betrokken. Deze maand volgen ongeveer 1200 medewerkers een opleiding om straks met HiX te kunnen werken. Zo is inmiddels het hele ziekenhuis betrokken bij de overgang naar het nieuwe systeem.