11 juni 2018 Nieuw Patiëntendossier

Ziekenhuis Rivierenland krijgt een nieuw Elektronisch Patiëntendossier: HiX. Met dit systeem wordt het voor onze patiënten straks heel eenvoudig om digitaal afspraken te maken, uitslagen in te zien én persoonlijke gegevens aan te passen. Ook contact hebben met de zorgverlener wordt nog veiliger en makkelijk.

De zorgverleners hebben straks één systeem waarin ze werken, in plaats van de meer dan 10 deelsystemen die er nu zijn. Er is dus nóg minder risico op fouten. Met dit systeem gaan we grote stappen maken in veilig en digitaal informatie delen. Iedereen, patiënt èn arts, gaat hier voordeel van hebben.

Het omzetten van de vele (patiënten)systemen naar één systeem vraagt veel tijd en energie van het ziekenhuis. De planning is daarom dat eind 2019 HiX volledig in gebruik is.