23 juli 2021 Nieuwe app voor artsen: informatie altijd bij de hand

Ziekenhuis Rivierenland is volop bezig met digitale innovaties om de zorg en dienstverlening steeds verder te verbeteren. Onder de noemer ‘e-noveren’ worden regelmatig nieuwe ICT-toepassingen doorgevoerd. Als nieuwste wapenfeit is er nu een app speciaal voor artsen en andere zorgverleners in het ziekenhuis. Met deze app op hun mobiel hebben zij direct toegang tot de meest gebruikte onderdelen van het elektronische patiëntendossier. Zo heeft de behandelaar op iedere locatie en op ieder moment toegang tot informatie over de patiënt. Dat maakt het werk een stuk makkelijker.

Stephan Levering, voorzitter van de medische staf, is blij met deze nieuwe mogelijkheid die zorgverleners ondersteunt in hun werk. “De app geeft de specialist laagdrempelig toegang tot het dossier van de patiënt, zodat hij onder andere afspraken en opnames kan bekijken en medische verslaglegging kan inzien. Het is geen volledige vervanging van de versie op de computer. Maar de app kan in bepaalde situaties helpen om snel informatie over de patiënt te verkrijgen."

Ook uitslagen van onderzoek en voorgeschreven medicatie zijn in de app te raadplegen. De zorgverlener kan ook onderzoeken aanvragen via de app en foto’s toevoegen. Het gaat hier om de HiX Mobile app. Deze app hangt samen met het softwareprogramma HiX, het elektronisch patiëntendossier dat sinds eind 2019 in Ziekenhuis Rivierenland wordt gebruikt. Er gelden hoge eisen aan veiligheid en privacy.