5 juli 2018 Opnieuw roze lintje

Een thema waaraan Borstkankervereniging Nederland (BVN) voor het tweede jaar op rij veel gewicht toekent, is gedeelde besluitvorming. In deze kijk op de patiënt en de zorg, ook wel Samen Beslissen genoemd, wordt de patiënt uitgenodigd en ondersteund om samen met de zorgverlener, na te denken en te beslissen over de behandeling die het beste bij haar of hem past. Het is immers de  patiënt die een behandeling moet ondergaan en moet leven met de mogelijke gevolgen ervan.


Een belangrijk onderdeel van Samen Beslissen is dat zorgverleners voor- en nadelen van verschillende behandelmogelijkheden met de patiënt bespreken. De norm die BVN ervoor stelt is dat 95 procent van de patiënten moet ervaren dat voor- en nadelen ‘helemaal of grotendeels’ zijn besproken. Meer weten over borstkankerzorg en de monitor? Ga naar de website van de borstkankervereniging: https://borstkanker.nl/nl