22 juli 2021 Samenwerking huisarts-ziekenhuis: patiënt is beter uit

Onlangs vond voor het eerst een anderhalvelijns consultatiespreekuur plaats. In dit online overleg bespraken zorgverleners uit het ziekenhuis en uit de huisartsenpraktijk gezamenlijk patiënten met diabetes en chronische nierschade.

Het betreft mensen die door deze ziekten complexe problemen hebben. Behandeling door een specialist in het ziekenhuis (‘tweede lijn) ligt dan voor de hand. Maar met de juiste afstemming en kennisoverdracht tussen zorgverleners is het mogelijk om door de eigen huisarts (de ‘eerste lijn’) behandeld te worden, dus dicht bij huis. Voor patiënten is dat winst, het bespaart hen een vaak belastende verwijzing naar het ziekenhuis.

Het spreekuur was het resultaat van al langer bestaande samenwerking tussen Ziekenhuis Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel en de werkgroep Diabetes. De voorbereiding van het spreekuur was in handen van internist Tom van de Woestijne, (kader) huisarts Marc Huls en POH (praktijkverpleegkundige) Hermien Peeters. De ervaringen met dit spreekuur zijn positief en daarom krijgt het een vervolg.