30 augustus 2018 Scoop september 2018

De Scoop laat ziekenhuis Rivierenland zien in al haar kleuren, met onder andere andere een artikel over bloedtesten aan bed, een inkijkje in de nieuwe OK en een mooi verhaal van een patient over zijn knie-operatie. Maar ook weer de column van "het hart van de dokter" en meer achtergrondinformatie over het ziekenhuis. Lees hier de volledige Scoop