6 februari 2023 Update: Stand van zaken contracten 2023 met zorgverzekeraars

Zoals elk jaar vinden ook nu onderhandelingen met zorgverzekeraars plaats om voor 2023 afspraken te maken die de kosten dekken voor het ziekenhuis. Ziekenhuis Rivierenland, en vele andere zorginstellingen, worden in 2023 geconfronteerd met snel stijgende kosten voor onder andere energie, medische producten en apparatuur en personeelskosten. Kosten die gedekt moeten worden door de vergoedingen van de verzekeraars. Ziekenhuis Rivierenland heeft op dit moment een overeenkomst gesloten met a.s.r, Caresque, CZ, ENO, Menzis, ONVZ, Zilveren Kruis,  Zorg en Zekerheid en VGZ.  Met DSW is er nog geen contract, maar zijn we vol vertrouwen dat we op korte termijn ook met deze zorgverzekeraar afspraken kunnen maken, waarbij onze kosten voldoende vergoed worden. Als ziekenhuis doen we er alles om dit te realiseren.

Goede contracten noodzakelijk voor goede zorg

Dat doen we onder andere door heel duidelijk te maken dat de kosten van de zorg stijgen, doordat de medische apparatuur of producten die we gebruiken duurder worden. Tegelijkertijd proberen wij als Ziekenhuis zo slim en snel mogelijk te werken, waardoor onze kosten zo laag mogelijk blijven en we onnodige kosten vermijden. Ook werken we continue aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg, hiervoor behaalden we eind 2022 de heraccreditatie van de JCI. De grote risico’s voor energiekosten en loonkosten in 2023 moeten met verzekeraars afgedekt worden. Daar is op dit moment nog geen resultaat op behaald.

Vragen over vergoeding? 

Ziekenhuis Rivierenland gaat geen overeenkomsten aan voor de budgetpolissen. Een budgetpolis kan in eerste instantie wellicht financieel aantrekkelijk lijken, maar kan u in sommige gevallen voor onverwachts hoge kosten laten staan. Wilt u weten of de polis van uw voorkeur alle zorg vergoedt in Ziekenhuis Rivierenland, vraag dit dan na bij uw zorgverzekeraar.

Stand van zaken per verzekeraar 

Bent u benieuwd wat de status is van de onderhandelingen 2023 tussen Ziekenhuis Rivierenland en uw zorgverzekeraar? Kijk in de tabel.