10 april 2021 Vaccinatie patiënten in hoogrisicogroepen

Ziekenhuis Rivierenland vaccineert net als andere Nederlandse ziekenhuizen patiënten uit de medische hoogrisicogroepen. Op zaterdag 10 april hebben we rond de 190 patiënten gevaccineerd.  Patiënten die voor deze vaccinatieronde in aanmerking kwamen ontvingen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

De Gezondheidsraad adviseert om enkele medisch hoogrisicogroepen voor COVID-19 voorrang te geven voor vaccinatie met COVID-19 vaccins. Patiënten in deze hoogrisicogroepen lopen een extra risico op complicaties wanneer ze Covid-19 krijgen. De meeste hoogrisicopatiënten van 18 jaar en ouder krijgen bij voorkeur een mRNA-vaccin, vanwege hun kwetsbare gezondheid. Vaccinatie met mRNA vaccins kan niet via de eigen huisarts uitgevoerd worden om logistieke redenen, zoals het aantal doses per verpakking, vervoer- en vriescondities voor deze vaccins. Om deze reden worden de vaccinatierondes uitgevoerd in het ziekenhuis. 

Actuele informatie
Actuele informatie over de vaccinatierondes van patiënten in hoogrisicogroepen vindt u op de website van het RIVM.