5 januari 2022 Webinar positieve gezondheid op ‘Blue Monday’

Maandag 17 januari is het ‘Blue Monday’. De derde maandag van het jaar staat ook wel bekend als ‘de meest deprimerende dag van het jaar’. Daarom organiseert het Toon Hermans Huis in Tiel samen met Roparunteam 166 van Ziekenhuis Rivierenland juist op die dag een webinar over positieve gezondheid.

(noot: programmawijziging 12 januari 2022, meest actuele informatie in dit bericht)

Veerkracht

In het kort gaat positieve gezondheid over de vraag: hoe positief gezond voel je je? En WAT of WIE heb jij nodig om een stap te kunnen maken ? Gezondheid wordt dan veel breder gezien dan “medische gezondheid” of de afwezigheid van ziekte. Het gaat over veerkracht, zingeving en het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren op de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die je tegenkomt.

 

Programma

Het wordt een afwisselend programma met uitleg, interactie en veel ruimte voor de persoonlijke patiëntreis. Marcia de Groot, coördinator bij Adamas inloophuis (aangesloten bij IPSO), zal spreken over wat positieve gezondheid inhoudt en de algemene kaders aangeven. Ook gaat ze in op het dagelijks toepassen en inzetten van positieve gezondheid binnen een inloophuis door gastvrouwen. Het webinar begint om 19.30 uur en zal tot ongeveer 20.45 uur duren.

 

Aanmelden

Iedereen die interesse heeft in positieve gezondheid, is welkom. Het bijwonen van dit webinar kost € 9,95. De kosten zijn bewust laag gehouden om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met positieve gezondheid. Aanmelden kan via https://www.team166.nl/webinar-bluemonday/

De opbrengst komt geheel ten goede aan het Toon Hermans Huis Tiel en Stichting Roparun.