12 januari 2022 Webinar voor patiënten over slokdarm- en maagkanker

 

Op dinsdag 25 januari a.s. is er voor patiënten en hun naasten een webinar over slokdarm- en maagkanker. Tijdens deze virtuele bijeenkomst vertellen artsen en verpleegkundig specialisten onder meer over de rol van immuuntherapie bij slokdarm- en maagkanker en de opname van vitamines na een slokdarm- of maagkankerbehandeling.  Daarnaast komen lopende studies en het Wait-and-see beleid aan bod. Vanzelfsprekend is er ruimte voor het stellen van vragen aan het panel van zorgverleners.

Bekijk voor het volledige programma de uitnodiging.

Organisatie: RAKU (Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht) Binnen RAKU werken  meerdere ziekenhuizen nauw samen in de behandeling van o.a. slokdarm- en maagkanker. RAKU is onderdeel van Oncomid. Oncomid is een samenwerkingsverband op het gebied van oncologische zorg tussen het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Rivierenland, Tergooi en UMC Utrecht. Ook wordt er samengewerkt met het Beatrixziekenhuis. Dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende ziekenhuizen zorgt Oncomid voor kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg op de juiste plaats voor patiënten in Midden Nederland. Dit zorgt er onder meer voor dat kennis en kunde niet beperkt blijft tot een ziekenhuis, maar binnen het gehele netwerk wordt gedeeld. Zo profiteren patiënten altijd van de nieuwste inzichten en technieken en de regio van meer doelmatigheid en kostenefficiency. Lees meer over het Expertteam Slokdarm | Maag.