11 oktober 2022 Ziekenhuis Rivierenland financieel gezond

Op de website van de Gelderlander stond op 11 oktober een artikel over de financiële situatie van ziekenhuizen waarin ook Ziekenhuis Rivierenland werd genoemd. De Gelderlander interpreteerde vrijelijk een rapport van een accountantskantoor. Waarbij de conclusie en de titel van het artikel volledig uit context zijn gehaald en wat het ziekenhuis betreft als stemmingmakerij mag worden benoemd. Ziekenhuis Rivierenland is een financieel gezonde organisatie. Dat is onlangs nog bevestigd door het Waarborgfonds Zorg (WFZ), door onze huisbankier en externe adviseurs rondom financieringen.

Het rapport van het accountantskantoor is gebaseerd op enkele kengetallen en daar is een verkeerde conclusie aan gehangen. Wat het rapport niet vertelt is dat Ziekenhuis Rivierenland de afgelopen twee jaar hard gewerkt heeft en verhoudingsgewijs meer Corona patiënten heeft opgevangen dan andere ziekenhuizen in onze regio. Daarbij is het ziekenhuis heel veel reguliere zorg blijven doen. Dat heeft ertoe geleid dat wij meer kosten hebben gemaakt en hiervoor ook gecompenseerd zijn. Die extra financiële compensatie was voldoende om niet in de rode cijfers te komen. Daardoor hebben we geen normale “winstmarge” van 1% kunnen maken maar dat was, gegeven de bijzondere Covid zorg, ook acceptabel. Dat konden we juist doen, omdat we financieel gezond zijn.

We zijn blij en trots dat we de afgelopen twee jaar onze maatschappelijk taak hierin hebben opgepakt. Ook wordt er gesproken over een toename van ‘langlopende schulden’, dit zijn investeringen voor de lange termijn. Het feit dat we deze investeringen kunnen doen is juist een teken dat het ziekenhuis financieel gezond is. Ziekenhuis Rivierenland staat stevig, we zijn een financieel gezonde organisatie en staan voor een goede kwaliteit van zorg voor alle bewoners in regio Rivierenland.