10 december 2020 Overeenkomsten zorgverzekeraars voor 2021

Ziekenhuis Rivierenland verwacht met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor 2021 af te sluiten.
Dit naar aanleiding van afspraken die landelijk met brancheverenigingen van zorgverzekeraars en ziekenhuizen in de maak zijn. Dit betekent dus, dat u, in veruit de meeste gevallen, ook in 2021 in uw vertrouwde ziekenhuis terecht kunt. Maar let op: met zorgverzekeraar Aevitae (EUcare) lopen de gesprekken nog.

Landelijke aanpak
Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn in constructief overleg om gezamenlijke afspraken te maken over de ziekenhuiszorg in 2021.
Dit overleg is nog niet afgerond, maar het is de inzet van ZN, NFU en NVZ om dat op korte termijn te doen. Snel daarna kunt u dan concrete informatie over de afspraken verwachten.


EUcare (Aevitae)
Pas eind november heeft EUcare (Aevitae) besloten om zich in de landelijke gesprekken niet te laten vertegenwoordigen door ZN. Met dit besluit onttrekt EUcare zich achteraf aan de belofte van ZN dat ziekenhuizen geen nadelige financiële gevolgen van de Corona pandemie mogen ondervinden. Ziekenhuis Rivierenland loopt door dit besluit van EUcare schade op. Ook over 2021 onttrekt EUcare zich aan de landelijke afspraken die nog in de maak zijn. Hierdoor is op dit moment nog de kans aanwezig dat er geen overeenkomst 2021 gesloten gaat worden met deze verzekeraar.