Onze visie op zorg

Visie Op Zorg

De patiënt staat bij ons bovenaan. Daarbij denken en handelen we vanuit het holistisch gedachtegoed van Positieve Gezondheid van Machteld Huber. Daarin is gezondheid niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar staat de vraag centraal ‘wat is voor u belangrijk?'. We kijken dan naar zowel het sociale, lichamelijke als het emotionele vlak. Het is een manier van kijken naar wat écht het probleem is. Gaat het om een medische zorgvraag? Of spelen er andere vragen? Wat wil en kan een patiënt zelf?

Dit hangt samen met passende zorg. Een aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Het betekent ook dat de patiënt en zorgverlener samen beslissingen maken. Soms ligt een oplossing binnen een medische behandeling, maar vaak is er op sociaal of emotioneel gebied aandacht nodig.

Meerjarenbeleidsplan

Wilt u weten welke onderwerpen de komende jaren belangrijk zijn voor Ziekenhuis Rivierenland? Lees ons meerjarenbeleidsplan(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/rjaglitq/driehoek-internet-meerjarenbeleidsplan-032023.pdf).