Organisatie

Ziekenhuis Rivierenland biedt menselijke zorg. Zorg die aansluit bij onze patiënten. Dat doen we op een professionele manier. Onze zorgverleners zijn in staat om hun taken goed uit te voeren volgens de standaarden. We willen steeds onze kwaliteit blijven verbeteren. Wij vinden het als ziekenhuis heel belangrijk om samen met de patiënt te werken aan een betere gezondheid. Dat doen we als ziekenhuis, maar ook samen met andere zorgverleners, zorgverzekeraars en opleidingen.

We zijn betrokken bij de regio en werken samen in projecten om het nog beter te maken voor mensen in het Rivierengebied. We werken nauw samen met andere zorgverleners en organisaties, zoals GGD, gemeente en SamenWel!. We zijn professioneel en streven naar de hoogste kwaliteit. We willen verantwoord omgaan met de beschikbare middelen voor de zorg. We willen patiënten ondersteunen in eigen regie en eigen keuzen en zo samen komen tot de beste zorg.

Opbouw van de organisatie

 

Zorg in Balans

Voor alle projecten geldt dat het doel is: ‘de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener’. In dat kader onderzoeken we in welke mate en vorm het zorgaanbod zo optimaal mogelijk kan worden ingericht. Zodat patiënten verzekerd zijn van zorg die snel, efficiënt en met hoge kwaliteit door een goed georganiseerd team van specialisten wordt uitgevoerd en dat de zorg doelmatig en kosteneffectief wordt georganiseerd.

Voor alle projecten geldt ook dat er een meervoudige invalshoek wordt toegepast. Passend bij de  uitgangspunten van de triple aim en waardegerichte zorg. Namelijk zorg leveren die de beste verhouding heeft tussen gezondheidsuitkomsten voor de patiënt en de kosten die gepaard gaan met het leveren van deze zorg.  Waardegerichte, zinnige en zuinige zorg dus.

Wij zijn hèt mensenziekenhuis, waarin u centraal staat!