Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle publicaties van Ziekenhuis Rivierenland. 

061Rd Ziekenhuisrivland030418
Prijslijsten

De prijzen van onze zorg uitgelegd

Visie Op Zorg
Meerjarenbeleidsplan

De plannen tot en met 2025

Jaarverslag 2022
Jaarverslag en jaarrekening

Een overzicht van alle ontwikkelingen

Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden

Klokkenluiders- regeling

Voor (oud) medewerkers

Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek in Ziekenhuis Rivierenland

Onkosten Raad van Bestuur

Inzicht in persoonlijke onkosten

Sterftecijfers

Aantal sterfgevallen per jaar

ZR Magazine

Lees hier het ZR Magazine