Onderzoek

Het doen van wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor het verbeteren en vernieuwen van de zorg voor patiënten. De Raad van Bestuur en de medische staf van Ziekenhuis Rivierenland moedigen medisch specialisten en andere zorgverleners aan om daar waar mogelijk wetenschappelijk onderzoek te doen. Of er aan deel te nemen. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de grootte van ons ziekenhuis. 

Binnen Ziekenhuis Rivierenland wordt (onder bepaalde voorwaarden) wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. 
Zie website.(http://www.ccmo.nl)

Nadat een erkende METC(https://www.ccmo.nl/metcs/erkende-metcs) heeft besloten dat het onderzoek gedaan mag worden, besluit de Raad van Bestuur volgens de richtlijn externe toetsing of de studie echt gestart mag worden. Hiervoor moet de lokale uitvoerbaarheid van een studie beoordeeld worden. De Raad van Bestuur laat zich bij deze beoordeling adviseren door de Trial Adviescommissie. 

Om de lokale uitvoerbaarheid van een onderzoek te kunnen beoordelen, heeft de adviescommissie de volgende (digitale) documenten nodig: 

- Het oordeel van de erkende METC
- Het lokale ABR-formulier, inclusief het formulier ‘Kostenopgave’
- Het ABR-formulier, zoals deze is ingediende bij de METC
- Het onderzoeksprotocol 
- De patiënteninformatie en het formulier ‘informed consent’
- Het verzekeringsbewijs 

Lever de documenten per mail(https://ziekenhuisrivierenland.nlmailto:may.ruivenkamp@zrt.nl) aan.