Onkosten Raad van Bestuur

We zijn eerlijk en helder over de persoonlijke onkosten van de Raad van Bestuur. Deze kosten maken we ieder jaar openbaar in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Hier leest u het beleid 'vergoeding onkosten van de Raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/ujhbrjwv/beleid-vergoeding-onkosten-rvb-en-aannemen-geschenken-en-uitnodigingen-door-rvb-2024.pdf)'.

Vaste onkostenvergoedingen en autokosten zijn onderdeel van de Wet Normering Topinkomens. Deze kosten worden in de jaarrekening(https://ziekenhuisrivierenland.nl/over-ons/publicaties/jaarverslag-en-jaarrekening/) verantwoord.  

Onkosten Raad van Bestuur 2022

 W.M.J. BosboomM.J.M. Hendriks
Opleidingskosten€ 2.949,20 € 10.909,95
Representatiekosten€ 0,-€ 244,85
Binnenlandse en buitenlandse reiskosten€ 1.490,75€ 152,25
Overige kosten€ 0,-€ 0,-

 

 

Onkosten Raad van Bestuur 2021

 W.M.J. BosboomM.J.M. Hendriks
Opleidingskosten€ 23.144,03 € 4.733,75
Representatiekosten€ 80,-€ 140,-
Binnenlandse en buitenlandse reiskosten€ 0,-€ 0,-
Overige kosten€ 0,-€ 0,-

 

Onkosten Raad van Bestuur 2020

 W.M.J. BosboomM.J.M. Hendriks
Opleidingskosten€ 0,- € 1581,-
Representatiekosten€ 0,-€ 464,-
Binnenlandse en buitenlandse reiskosten€ 265,-€ 265,-
Overige kosten€ 150,-€ 150,-

 

 

Onkosten Raad van Bestuur 2019

 M.J.M. HendriksP.F.M. Verploegen
Opleidingskosten€ 2494,- € 1827,-
Representatiekosten€ 319,-€ 125,-

 

Onkosten Raad van Bestuur 2018

 M.J.M. HendriksP.F.M. Verploegen
Opleidingskosten€ 1240,-€ 2489,-
Representatiekosten€ 1727,-€ 1160,-

 

 

Onkosten Raad van Bestuur 2017

 M.J.M. HendriksP.F.M. Verploegen
Opleidingskosten€ 584,-€ 3544,-
Representatiekosten€ 100,-€ 0,-