Onkosten Raad van Bestuur

Ziekenhuis Rivierenland maakt in het kader van maatschappelijke verantwoord ondernemen en transparantie de jaarlijkse gedeclareerde persoonlijke onkosten van de Raad van Bestuur openbaar.

De Raad van Bestuur verstrekt jaarlijks inzicht in de gemaakte onkosten gespecificeerd naar:

  • Binnenlandse en buitenlandse reiskosten;
  • Opleidingskosten;
  • Representatiekosten;
  • Overige kosten

Vaste onkostenvergoedingen en autokosten zijn onderdeel van de WNT (wet nomering topinkomens) en worden in de jaarrekening verantwoord. Het overzicht wordt elk jaar gepubliceerd op de website.

Onkosten Raad van Bestuur 2020

  W.M.J. Bosboom M.J.M. Hendriks
Opleidingskosten € 0,-  € 1581,-
Representatiekosten € 0,- € 464,-
Binnenlandse en buitenlandse reiskosten € 265,- € 265,-
Overige kosten € 150,- € 150,-

 

 

Onkosten Raad van Bestuur 2019

  M.J.M. Hendriks P.F.M. Verploegen
Opleidingskosten € 2494,-  € 1827,-
Representatiekosten € 319,- € 125,-

 

Onkosten Raad van Bestuur 2018

  M.J.M. Hendriks P.F.M. Verploegen
Opleidingskosten € 1240,- € 2489,-
Representatiekosten € 1727,- € 1160,-

 

 

Onkosten Raad van Bestuur 2017

  M.J.M. Hendriks P.F.M. Verploegen
Opleidingskosten € 584,- € 3544,-
Representatiekosten € 100,- € 0,-