Sterftecijfers

Ieder jaar vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan ziekenhuizen om hun sterftecijfers te delen. Het gaat om het sterftecijfer van het voorgaande jaar.

Sterftecijfers in Ziekenhuis Rivierenland

De HSMR van Ziekenhuis Rivierenland over 2022 is vastgesteld op 91 (met 95% betrouwbaarheidsinterval (81-103)). Het sterftecijfer van Ziekenhuis Rivierenland wijkt dus niet significant af van het landelijk gemiddelde. 

Wat is de HSMR?

De HSMR is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis vermenigvuldigd met 100. Dit getal geeft een indicatie van de kwaliteit van zorg geleverd in een ziekenhuis. Jaarlijks berekent het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) een HSMR voor alle Nederlandse ziekenhuizen.

Het algemene cijfer over periode 2020-2022

De HSMR van ons ziekenhuis over de periode 2020-2022 is 95. 
Meer over deze cijfers, ook per aandoening, klik hier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/kdya52ru/06010520-nzaformat-hsmr-2020-2022.pdf).

Continu verbeteren

Ziekenhuis Rivierenland heeft veel aandacht voor een continue doorontwikkeling van het  kwaliteit- en veiligheidsbeleid van het ziekenhuis. Dit werd bevestigd door het behalen van de Joint Commission International (JCI) accreditatie eind 2022. Continu Verbeteren (CV) was onderdeel van de implementatie van JCI. De jaarlijkse HSMR en SMR beschouwen wij als één van de indicatoren van ons kwaliteit- en veiligheidsbeleid. 

Meer over de HSMR: wat zegt dit cijfer?

De HSMR wordt beschouwd als een indicator voor de kwaliteit van zorg geleverd door een ziekenhuis, omdat deze indicator sterfte in een ziekenhuis vergelijkt met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte. Achterliggende gedachte is dat het weliswaar normaal is dat er mensen in ziekenhuizen kunnen overlijden, maar dat er verschillen tussen ziekenhuizen zijn die verklaard kunnen worden door verschillen in de geleverde kwaliteit van zorg.

Een waarde van 100 geeft aan dat het sterftecijfer overeenkomt met de verwachting. Bij een waarde onder de honderd is die dus lager dan verwacht mag worden, terwijl een cijfer in de honderd aangeeft dat het sterftecijfer relatief hoog is.

Het cijfer per aandoening over 2020-2022

Naast de HSMR worden ook specifieke Standard Mortality Ratio’s (SMR) berekend. De SMR geeft net als de HSMR aan hoe hoog de sterfte in een ziekenhuis is ten opzichte van de verwachte sterfte, maar dan voor specifieke diagnose- en patiëntengroepen. Er wordt ook een berekening gemaakt van de gecorrigeerde sterfte per aandoening over drie jaren in plaats van over één afzonderlijk jaar. Dit geeft een meer nauwkeurige schatting van de (H)SMR. Een overzicht hiervan vind je hier(https://rivierenland-web-prod.azurewebsites.net/media/kdya52ru/06010520-nzaformat-hsmr-2020-2022.pdf)